Zalo Facebook Gọi điện

Tranh Điển Tích - Điển Cổ

TRANH ĐIỂN TÍCH

Tranh Điển Tích – Điển Cổ là những mẫu tranh thể hiện những sự kiện, sự tích đã diễn ra trong quá khứ. Những nội dung này có thể là về sự việc, nhân vật có ý nghĩa đến ngày nay. Tranh tích cổ có thể là của Trung Quốc hoặc Việt Nam đều có.

Điển cố, điển tích có tác dụng giáo dục con người thông nội dung bức tranh thể hiện. Nội dung đã được công nhận và biết đến từ đời này qua đời khác.

Tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai
Tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai

Trong văn học, việc sử dụng điển cố, điển tích góp phần tạo nên tính ước lệ tượng trưng, sự trang nhã, cổ kính cho thơ văn của tác giả.

Điển cố là một trong những biện pháp tu từ được vận dụng rộng rãi. Trong văn học trung đại, bao gồm cả các tác phẩm chữ Nôm. Đồng thời, thông qua các điển tích kinh điển trong lịch sử. Các họa sĩ có thể biểu đạt theo ý muốn một cách ngắn gọn, súc tích. Lấy điển cố để lồng ghép, xây dựng câu thơ, câu văn, tạo bối cảnh. Nhào nặn hình tượng nhân vật, ám chỉ hàm nghĩa sâu xa, tâm tư của tác giả… Kể từ đó, điển cố được xem như chuẩn mực trong hội họa.

ung dung tự tại

Ý nghĩa của tranh điển tích

  • Tính liên tưởng: Điển cố thường gắn liền với các câu chuyện xưa nên cần có tri thức, hiểu biết nhất định để có thể liên tưởng và hiểu trọn ý nghĩa.
  • Tính cô đọng, hàm súc: Điển cố thường có hình thức ngắn gọn, đôi khi chỉ gói gọn trong 2 từ nhưng lại chứa đựng nội dung, ý nghĩa hàm súc, thâm thúy.
  • Tính linh hoạt: Đôi khi cùng một nội dung điển cố nhưng lại có nhiều hình thức thể hiện khác nhau. Có thể là hội họa hoặc văn học. ..
  • Tính khái quát: Điển cố thường dẫn dắt người đọc đến với thế giới cổ xưa. Chứa đựng một ý nghĩa chung, khái quát về hình ảnh đó. Thậm chí, một điển cố có thể mang nhiều ý nghĩa. Khái quát cho nhiều tính chất, hình tượng khác nhau có mối quan hệ gần gũi.
tranh cá chép hóa rồng

Điển cố thường có 2 nghĩa cơ bản: Nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong đó, nghĩa bóng là nghĩa thường được sử dụng, mang tính khái quát, trừu tượng, ám chỉ một sự vật, tính chất, hành động. Để hiểu đầy đủ ý nghĩa của điển tích, người đọc phải tìm hiểu rất kỹ về câu chuyện xưa và hiểu được ý nghĩa ẩn dụ trong đó.

Hiển thị tất cả 55 kết quả

-25%
1.350.000
-22%
1.400.000
-22%
1.400.000
-24%
1.450.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-25%
1.500.000
-25%
1.500.000
-20%
1.580.000
-20%
1.600.000
-20%
1.600.000
-36%
1.600.000
-20%
1.600.000
-23%
1.600.000
-23%
1.600.000
-23%
1.600.000
-23%
1.700.000
-43%
2.500.000
-41%
2.600.000
-23%
2.700.000
-18%
2.700.000
-26%
2.800.000
-15%
2.900.000
-19%
2.900.000
-17%
2.900.000
-17%
2.900.000
-17%
2.900.000
-23%
3.000.000
-21%
3.100.000
-18%
3.200.000
-15%
3.300.000
-20%
3.500.000
-18%
3.600.000
-25%
3.600.000
-22%
3.800.000
-19%
4.700.000
-14%
4.800.000
-14%
4.800.000
-14%
4.800.000
-26%
4.800.000
-16%
4.800.000
-19%
4.800.000
-19%
4.800.000
-26%
4.800.000
-16%
5.200.000
-15%
5.800.000
-17%
6.000.000
-13%
6.000.000
-28%
6.800.000
-26%
11.800.000