Zalo Facebook Gọi điện

Tranh Phong Cảnh

Tranh Phong Cảnh

Tranh phong cảnh còn được gọi là nghệ thuật phong cảnh. Là sự mô tả cảnh quan trong nghệ thuật Cảnh quan thiên nhiên. Như núi, thung lũng, cây, sông, và rừng, đặc biệt chủ đề chính là một khung cảnh rộng. Với các yếu tố được sắp xếp thành một bố cục mạch lạc.

tranh phong cảnh đồng quê
tranh đồng quê

Trong các tác phẩm khác, bối cảnh phong cảnh cho các bức tranh. Vẫn có thể tạo thành một phần quan trọng của tác phẩm. Bầu trời hầu như luôn được bao gồm trong bức tranh. Thời tiết thường là một yếu tố của bố cục. Cảnh quan chi tiết như một chủ đề riêng biệt không được tìm thấy trong tất cả các truyền thống nghệ thuật. Phát triển khi đã có một truyền thống tinh tế đại diện cho các chủ đề khác.

Ý nghĩa mang lại

Tranh vẽ hay bất cứ một loại hình nghệ thuật nào khác. Cũng đều đều mang lại một ý nghĩa riêng cho đời sống tinh thần của con người. Riêng đối với tranh phong cảnh thì luôn được lựa chọn trong mọi thời đại. Vì mỗi bức tranh đều đem đến giá trị phong thủy, giá trị thẩm mỹ.

Tranh phong cảnh sơn thủy
Tranh sơn thủy

Đặc biệt là thể hiện đẳng cấp của người chơi tranh.
Ý nghĩa của tranh phong thủy được thể hiện cụ thể và rõ ràng hơn. Tùy thuộc vào đề tài của bức tranh đó. Và dưới đây một trong những đề tài phổ biến đước nhiều họa sĩ lựa chọn cho những tác phẩm của mình.

Hiển thị tất cả 65 kết quả

-33%
1.200.000
-22%
1.400.000
-22%
1.400.000
-24%
1.450.000
-24%
1.450.000
-24%
1.450.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-22%
1.480.000
-33%
1.600.000
-20%
1.600.000
-23%
1.600.000
-43%
2.500.000
-18%
2.700.000
-16%
2.700.000
-23%
2.700.000
-21%
2.700.000
-20%
2.800.000
-26%
2.800.000
-20%
2.800.000
-15%
2.900.000
-21%
3.000.000
-18%
3.200.000
-15%
3.300.000
-16%
3.600.000
-18%
3.700.000
-21%
3.800.000
-19%
3.800.000
-28%
4.200.000
-29%
4.200.000
-19%
4.700.000
-14%
4.800.000
-14%
4.800.000
-14%
4.800.000
-23%
4.800.000
-16%
4.800.000
-19%
4.800.000
-16%
5.200.000
-13%
5.400.000
-24%
5.800.000
-17%
6.000.000
-13%
6.000.000
-20%
7.700.000