Zalo Facebook Gọi điện

Tranh Quan Công- Khổng Minh

Tranh Quan Công – Khổng Minh

Tranh Quan Công – Khổng Minh, Tranh Tam Quốc chủ yếu thể hiện những nhân vật tiêu biểu nhà Thục Hán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thởi kỳ Tam quốc phân tranh giữa 3 nhà Thục Hán – Tào Ngụy – Đông Ngô. Và thể hiện những điển tích diễn ra trong thời kỳ này.
Những nhân vật tiêu biều được thể hiện qua tranh vẽ

Kết nghĩa vườn đào – Tranh Quan Công

Gi Cát Lượng

Gia Cát Lượng: Gia Cát Lượng, Tự Khổng Minh hiệu Ngọa Long. Là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục. Cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Quý Hán (Thục Hán) thời Tam Quốc.
Ông được cho là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất trong thời đại của ông. Ông được so sánh với một chiến lược gia tài ba khác của Trung Quốc là Tôn Tử.

Tranh Khổng Minh
Tranh Khổng Minh

Lưu Bị

Lưu Bị: Lưu Bị được người đời kính nể bởi tính cao thượng, trung quân ái quốc của mình. Lưu Bị luôn hết lòng vì nhà Hán, vì vua Hiến Đế mà chưa từng có lòng thoán nghịch. Lưu Bị luôn đối xử tốt với quần thần, dân chúng. Là một vị vua anh minh, không vì lợi lộc bản thân mà làm hại người khác. Đó cũng là lý do Lưu Bị được nhiều anh tài theo phò tá. Đặc biệt là Gia Cát Lượng, cũng như Lưu Bị được nhiều người yêu thích.

Quan Vân Trường

Quan Vân Trường: Quan Vũ được mọi người yêu thích bởi tính cách trung nghĩa, hào kiệt. Cũng như tài năng chiến trận của mình. Là người đứng đầu “Ngũ hổ tướng”, Quan Vũ có võ công phi thường. Một mình địch trăm người, lập nên nhiều chiến tích oanh liệt. Quan Vũ khi chết đi đã hiển thánh, được người đời sau hết sức kính nể, thờ phụng rất nhiều. Có thể nói Quan Vũ là nhân vật được yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chỉ sau Gia Cát Lượng

Quan Côn - Thanh Long Yển Nguyệt
Quan Côn – Thanh Long Yển Nguyệt

Trương Phi

Trương Phi: Trong dân gian, Trương Phi rất được ca ngợi. Ông vừa có võ nghệ cao cường lại có cả tấm lòng tận trung với Lưu bị. Trương Phi đi theo phò tá Lưu Bị từ những ngày đầu dựng nghiệp. Suốt 30 năm khổ chiến, trải qua bao hiểm nguy mà ông vẫn một lòng tận trung với Lưu Bị. Chiến tích một mình đứng chặn hàng vạn quân Tào trên cầu Trường Bản. Ông đã trở thành biểu tượng khí phách hiên ngang, xả thân vì nước của một võ tướng

tranh Trương Phi

Triệu Vân

Triệu Vân: Thường Sơn Triệu Tử Long, tự Tử Long. Là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là công thần khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng uy dũng. Có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là “Hổ uy tướng quân”. Cuộc đời Triệu Vân đã trải qua chinh chiến gần 40 năm. Lập nên nhiều chiến tích lẫy lừng, lại 2 lần cứu được ấu chúa, nên được tôn xưng là “Thường thắng tướng quân”.

Thường Sơn Triệu Tử Long
Thường Sơn Triệu Tử Long

Khương Duy

Khương Duy: Khương Duy ( Khương Bá Ước ) xuất thân là tướng nước Ngụy. Nhưng gần như cả cuộc đời ông phục vụ nước Thục. Gia Cát Lượng đã nhìn nhận đúng về lòng trung thành với nhà Hán của Khương Duy ngay trong thời gian đầu.
Khương Duy có tài kiêm văn võ, có chí lập công danh. Cả đời ông sống cần cù tiết kiệm – giống như phong cách của Gia Cát Lượng. Ông được coi là học trò, người kế thừa trung thành di nguyện “Bắc phạt trung nguyên, khôi phục Hán triều” của thừa tướng Gia Cát Lượng

Tích Khương Duy đón mẹ
Tích Khương Duy đón mẹ

Lữ Bố

Lữ Bố: Lã Bố hay Lữ Bố tự Phụng Tiên, là một viên tướng lĩnh nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán.
Do có công diệt trừ gian thần Đổng Trác, được gọi là Lã Ôn hầu ban giả tiết. Nghi trượng ngang hàng Tam công. Lã Bố nổi tiếng võ nghệ dũng mãnh, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Còn được xưng tụng là Phi tướng. Ông có một con ngựa chiến đặc biệt, thường được gọi là Xích Thố. Nên người thời đó có câu “Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố” (Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố). Lữ Bố cũng nổi tiếng với mối tình với Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân.

Lữ Bố và Điêu Thuyền
Lữ Bố và Điêu Thuyền

Tào Tháo

Tào Tháo: Tào Tháo biểu tự Mạnh Đức là một nhà chính trị, nhà quân sự. Ông còn là một nhà thơ nổi tiếng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc. Lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Trong gần 2000 năm qua, hình tượng Tào Tháo là một chủ đề gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Tháo và Tư Mã Ý
Tào Tháo và Tư Mã Ý

Hầu hết đánh giá của dân gian thời phong kiến về Tào Tháo là tiêu cực. Một phần là do ảnh hưởng từ tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”. Vốn có xu hướng thiên vị nhà Thục Hán. Phần khác là do chính những hành vi tàn nhẫn mà Tào Tháo gây ra. Tiêu biểu là vụ thảm sát hơn 10 vạn dân thường ở Tứ Thuỷ. Tự tay giết oan cả nhà Lã Bá Sa, hại chết thần y Hoa Đà

Hiển thị tất cả 30 kết quả

-40%
2.600.000
-40%
2.700.000
-36%
2.800.000
-19%
2.900.000
-19%
2.900.000
-19%
2.900.000
-19%
2.900.000
-19%
2.900.000
-19%
2.900.000
-19%
2.900.000
-19%
2.900.000
-19%
2.900.000
-19%
2.900.000
-17%
2.900.000
-17%
2.900.000
-17%
2.900.000
-17%
2.900.000
-17%
2.900.000
-21%
3.100.000
-27%
3.300.000
-20%
3.500.000
-17%
3.500.000
-18%
3.600.000
-22%
3.800.000
-13%
4.200.000
-16%
4.800.000
-19%
4.800.000
-12%
5.000.000
-24%
5.200.000
-15%
5.800.000