Số 4 Nhà Vườn 8 Tổng Cục 5 Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, HN